Leveransvillkor

Stugor av det rätta virket

 

Leveransvillkor

•En månad innan leverans skickas en faktura på handpenningen, resterande via faktura 10 dagar netto efter leverans.

•leveransen sker till av kund anvisad adress. Kostnad för leverans tillkommer. Den anvisade leveransadressen skall vara farbar väg för tung fordons kombination. Det åligger kunden att se till att det finns traktor eller truck med förare tillgänglig för lossning av godset.

•Eventuella skador eller fel på leverans meddelas säljaren senast 15 dagar efter leveransen så åtgärdas felen snarast och kostnadsfritt, vi skickar ny vara eller byter ut. Felaktig vara skickas åter till oss. OBS! fel eller skada på vara som är monterad i stuga ersättes ej. Eventuella synliga skador på godset vid leveransen noteras på fraktsedeln och Daxab Products AB kontaktas.

•Det åligger kunden att alltid inventera sin byggsats innnan man börjar montering. DAXAB Products AB friskriver sig också helt från att utbetala ersättning vid eventuella stillestånd. Ansökan om eventuell bygglov/bygganmälan ombesörjs av kunden.

 

 

 

Finska timmerstugor, kvalité till rätt pris

Copyright © All Rights Reserved